Dəstəyə ehtiyacınız var? İndi zəng edin : (+994) 55 500 71 29, (+994) 55 205 71 39

Sağ və sol beyin yarımkürələrimizin fəaliyyəti

Sağ və sol beyin yarımkürələrimizin fəaliyyəti

Beynimiz iki yarımkürədən ibarətdir: sağ və sol yarımkürələr. Onların hər birinin öz funksiyaları var. Lakin sol tərəfimizi sağ beyin, sağ tərəfimizi sol beyin idarə edir. Sol yarımkürə zədələndikdə, bədənin sağ tərəfi iflic olur, sağ tərəf zədələnmişsə, əksinə, bədənin sol tərəfi iflic olur.

Bəzi insanlar daha çox sağ, bəziləri isə sol beyin yarımkürələrini işə salırlar. Lakin hər iki halda biz beynimizin tam gücündən istifadə etmirik.

Sol beyin yarımkürəsinin funksiyaları:

  • Dillər
  • Məntiq və ağıl
  • Rasional düşüncə
  • Diqqəti detallı məlumata yönəltmə
  • Planlaşdırma və hədəf təyin etmə

Sağ beyin yarımkürəsinin funksiyaları:

  • İntuisiya
  • Yaradıcılıq
  • Vizuallaşdırma
  • Artistik qabiliyyət
  • Spontan hərəkətlər